Vyznačte odpověď v poli B

A         B

C         D

Na otázku se vrátíte tlačítkem Zpět ve Vašem prohlížeči.