Otázka 9

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Došel (došla) jste úspěšně zhruba tam, kde se už přibližně uzavírají základy zeměpisu, takové to "poctivé zeměpisné řemeslo", a začíná zóna "fajnovostí". Neklopýtnete-li na deváté otázce, vyjadřuje to i propůjčený titul Vám: Z.Z.Ř. (Zdatný Zeměpisný Řemeslník).

 

  Peking leží:  

 

  na pobřeží (Žlutého) moře   do 100 km od pobřeží moře  
 
  100-300 km od pobřeží moře   300-600 km od pobřeží moře  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz