Otázka 9

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Došel (došla) jste úspěšně zhruba tam, kde se už přibližně uzavírají základy zeměpisu, takové to "poctivé zeměpisné řemeslo", a začíná zóna "fajnovostí". Neklopýtnete-li na deváté otázce, vyjadřuje to i propůjčený titul Vám: Z.Z.Ř. (Zdatný Zeměpisný Řemeslník).

 

  Středoafrická republika sousedí:  

 

  jen s Republikou Kongo (Brazz.)   jen s Demokratickou republikou Kongo (Kinsh.)  
 
  s oběma Kongy   s žádným Kongem  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz