Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Dotýká-li se zobrazovací rovina Země v 1 bodě, jde o kartografické zobrazení:  

 

  kuželové sečné   válcové  
 
  azimutální   kuželové tečné  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz