Otázka 14

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Nedá se dělat nic jiného, než konstatovat, že projíždíte otázkami jako nůž máslem. Nachytat Vás na hruškách téměř není možné, protože jste – a to bude náš propůjčený titul Vám, jestli zvládnete čtrnáctou otázku – B.Z.Z. (Brilantní Znalec Zeměpisu).

 

  Ostrov Newfoundland se od zbytku Kanady liší:  

 

  vydatnými zdroji ropy   absencí měst  
 
  odchylkou od pásmového času   jinou úřední řečí než angličtina a francouzština  


Odstoupit ze hry