Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Poměr mocnosti pevninské a oceánské zemské kůry:  

 

  pevninská je o málo mocnější   pevninská je cca 7x mocnější  
 
  oceánská je o málo mocnější   oceánská je cca 7x mocnější  


Odstoupit ze hry