Otázka 10

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Kýženě očekávaný druhý záchytný bod v případě úspěšného zdolání desáté překážky, pardon otázky Vám přinese přiznaný titul D.Z.Z (Dobrý Zeměpisný Znalec). O ten už nepřijdete, ani kdybyste klopýtl/a na některé z dalších otázek.

 

  Vzdušná vzdálenost Rio de Janeira a Sao Paula je:  

 

  menší než 250 km   v rozmezí 250-500 km  
 
  v rozmezí 500-750 km   větší než 750 km  


Odstoupit ze hry