Otázka 10

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Kýženě očekávaný druhý záchytný bod v případě úspěšného zdolání desáté překážky, pardon otázky Vám přinese přiznaný titul D.Z.Z (Dobrý Zeměpisný Znalec). O ten už nepřijdete, ani kdybyste klopýtl/a na některé z dalších otázek.

 

  Ze dvou odloučených částí se skládá spolk. země SRN:  

 

  Bádensko-Würtembersko   Sársko  
 
  Brémy   Porýní-Falc  


Odstoupit ze hry