Otázka 5

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

A je tu první záchytný bod! U předchozích otázek jste mohl/a ještě propůjčené tituly ztratit. Jestliže ale zodpovíte správně pátou otázku, už Vám nikdo nesebere titul od nás: K.Z.Z. (Kamarádící se Základy Zeměpisu). 

 

  Hory na Nové Guineji dosahují výšky:  

 

  do 3000 m n.m.   3001-4000 m n.m.  
 
  4001-5000 m n.m.   nad 5000 m n.m.  


Odstoupit ze hry