Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Wagnerův index udává:  

 

  poměr délky hranic a rozlohy státu   poměr průmyslové a zemědělské zaměstnanosti  
 
  poměr srážek v letním a zimním období   poměr orné půdy a lesů  


Odstoupit ze hry