Otázka 12

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Když vyrážíte s přáteli do ciziny, určitě všichni vědí, že kdyby je něco na cestě zajímalo, nejlepším zdrojem informací jste Vy. Když ještě odpovíte správně na dvanáctou otázku, spravedlivě Vám propůjčíme titul E.C.N. (Expertní Cestovatelský Navigátor).

 

  Známou mayskou svatyni Chichen-Itza najdeme:  

 

  v Mexiku u Veracruzu   v Mexiku na Yucatánu  
 
  v Guatemale   v Belize  


Odstoupit ze hry