Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Bifurkace je:  

 

  průlom řeky zvedajícím se terénem   rozdělení řeky do dvou povodí  
 
  přepis názvů z jiného písma   příprava nové zemědělské půdy  


Odstoupit ze hry