Otázka 7

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

V regionálním zeměpisu světa se vyznáte skutečně dobře, to je zřetelně vidět. Jako naše uznání Vám v případě rozlousknutí sedmé otázky propůjčíme titul R.Š.R. (Regionalista se Širokým Rozhledem).

 

  Pohoří Sichote-Aliň najdeme:  

 

  na ruském Dálném Východě   v západní Číně  
 
  v severním Íránu   v jižním Kazachstánu  


Odstoupit ze hry