Otázka 2

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Existence zeměpisu Vám utajena nezůstala. Platí to i pro hlavní nástroj zeměpisu - zobrazení světa v mapách? Po úspěšném překonání druhé otázky bude titul R.A.S.A.H. (Rozpoznávatel Atlasu Světa od Atlasu Hub) propůjčen právě Vám.

 

  Krym je:  

 

  ostrov v Kaspickém moři   poloostrov mezi Černým a Azovským mořem  
 
  ostrov v Bajkalském jezeře   kosa v Baltském moři  


Odstoupit ze hry