Otázka 10

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Kýženě očekávaný druhý záchytný bod v případě úspěšného zdolání desáté překážky, pardon otázky Vám přinese přiznaný titul D.Z.Z (Dobrý Zeměpisný Znalec). O ten už nepřijdete, ani kdybyste klopýtl/a na některé z dalších otázek.

 

  Největší poušť světa (Sahara) je vůči největší deštné nížině (Amazonské):  

 

  více než 2x větší   asi 1,5x větší  
 
  zhruba stejně velká   zhruba tříčvrtinová  


Odstoupit ze hry