Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Brutoregistrovaná tuna (brt) je v námořnictví jednotka:  

 

  lodního prostoru v m3   čisté hmotnosti lodi v t  
 
  povoleného nákladu lodi v t   hmotnosti lodi a povoleného nákladu v t  


Odstoupit ze hry