Otázka 3

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Asi se moc nezmýlíme, když řekneme, že se cítíte na víc. Víte například, že Afrika leží na jih od Evropy a Amerika na západ. Proto Vám, zdoláte-li třetí otázku, propůjčíme titul G.G. (Globální Glosátor).

 

  Průsečík rovníku a nultého poledníku se nachází:  

 

  v Guinejském zálivu   na území Brazílie  
 
  na území Súdánu   poblíž Kanárských ostrovů  


Odstoupit ze hry