Otázka 12

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Když vyrážíte s přáteli do ciziny, určitě všichni vědí, že kdyby je něco na cestě zajímalo, nejlepším zdrojem informací jste Vy. Když ještě odpovíte správně na dvanáctou otázku, spravedlivě Vám propůjčíme titul E.C.N. (Expertní Cestovatelský Navigátor).

 

  Ostrovy Tremiti lze snadno navštívit z turistické oblasti:  

 

  Benátky a Lido   Janovská riviéra  
 
  Gargano   Neapol-Vesuv-Capri  


Odstoupit ze hry