Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Délka poloměru Země vyhovuje rozmezí:  

 

  4900-5000 km   9700-9800 km  
 
  6300-6400 km   10500-10600 km  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz