Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  Permafrost je:  

 

  sediment z geolog. období permu   více než 2 roky zmrzlá půda  
 
  továrna na chladničky v Permu   oblast s roční teplotou pod 0 st.  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz