Otázka 10

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Kýženě očekávaný druhý záchytný bod v případě úspěšného zdolání desáté překážky, pardon otázky Vám přinese přiznaný titul D.Z.Z (Dobrý Zeměpisný Znalec). O ten už nepřijdete, ani kdybyste klopýtl/a na některé z dalších otázek.

 

  Bismarckovo souostroví najdeme:  

 

  v Baltském moři   v Severním moři  
 
  v Mosambickém průlivu   v Tichém oceánu  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz