Otázka 8

Nápověda

Nikdo to nebude kontrolovat, ale nápovědu byste měl/a v jedné hře použít nejvýše třikrát.

 

Váš dosavadní postup vyvolává tušení, že i věci obecného zeměpisu, vedle regionálního, nejsou pro Vás španělskou vesnicí. Jestliže zvládnete i osmou otázku, jsme si tím již téměř jisti a propůjčíme Vám titul O.C.R.Z. (Orientující se v Celém Rozsahu Zeměpisu).

 

  1 mm srážek znamená vodní množství:  

 

  1 litr na 1 m čtvereční   1 cl na 1 cm čtvereční  
 
  1 dl na 1 dm čtvereční   1 dl na 1 m čtvereční  


Odstoupit ze hry

NAVRCHOLU.cz